Zlatka Markov

Dr med. Zlatka Markov

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1988-1992 Lekar opšte prakse, Zavod za rehabilitaciju dece i omladine ometene u razvoju, Veternik
1992-1998 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Novi Sad
1999-2003 Šef dispanzera, Dom zdravlja, Novi Sad
2003-2006 Načelnik, Služba opšte medicine, Dom zdravlja, Novi Sad
2006-2009 Načelnik, Služba za kućno lečenje, Dom zdravlja, Novi Sad
2009-2022 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Novi Sad
2022 Konsultant lekar opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Beograd

Oblast rada:

Opšta medicina
Psihoterapija
Treninzi asertivne komunikacije

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz oblasti opšte medicine

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti opšte medicine

Lekari iz iste oblasti