Ljiljana Čampara

Dr med. Ljiljana Čampara

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1996-1997 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Sremska Mitrovica
1997-1999 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Ruma
1999-2024 Specijalista opšte medicine, Dom zdravlja, Novi Sad
2022 Specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad

Oblast rada:

Opšta medicina

Članstva:

1997- Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

Više seminara iz oblasti opšte medicine

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

2002 Samoubistva na teritoriji dispanzera opšte medicine u Begeču
2014 Savremeni pristup lečenju hroničnih rana-iskustva iz projekta

Lekari iz iste oblasti