Dr med. Daniela Delić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2000-2011 Lekar opšte prakse, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Novi Sad
2011-2015 Lekar na specijalizaciji iz opšte medicine, Klinički centar Vojvodine, Dom zdravlja, Novi Sad
2015 Lekar specijalista opšte medicine, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Novi Sad
2018 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Opšta medicina

Članstva:

2020- Evropsko udruženje za humanu reprodukciju i embriologiju

Lekari iz iste oblasti