Irena Živanović

Dr med. Irena Živanović

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2003-2006 Lekar opšte medicine, Zdravstveni centar, Valjevo
2006-2009 Lekar na specijalizaciji iz opšte medicine, Zdravstveni centar, Valjevo
2009-2020 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja, Valjevo
2020- Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad

Oblast rada:

Opšta medicina

Članstva:

2001- Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

2020 Škola ultrazvuka trbuha i urotrakta, Zemeho edukacija
2021 Škola ultrazvuka štitaste i paraštitastih žlezda, Zemeho edukacija
2021 Škola ehotomografije dojke, Zemeho edukacija
2022 Nacionalna škola za ranu detekciju i prevenciju predijabetesa i tip 2 dijabetes,a Medicinski fakultet, Beograd

Stručni tekstovi i reference:

2005 Hiperholesterolemija kao kriterijum Metaboličkog sindroma X, XXVI Konferencija opšte medicine sa međunarodnim učešćem
2005 Fizička aktivnost u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti, XXVI Konferencija opšte medicine sa međunarodnim učešćem

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti