Sandra Martinović

Dr med. Sandra Martinović

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2000-2004 Lekar na specijalizaciji iz opšte medicine, Medicinski fakultet, Beograd
2004-2007 Polaznik škole za klasičnu homeopatiju, Medicinski fakultet, Beograd
1993-1995 Asistent u nastavi, Medicinski fakultet, Beograd
2004-2019 Lekar specijalista opšte medicine i homeopata, Lekar u kućnom lečenju i Načelnik, Centar za preventivne zdravstvene aktivnosti i opštu medicinu rada, Dom zdravlja, Sombor
2020 Lekar specijalista opšte medicine i homeopata, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Оpšta medicina
Homeopatija

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Sekcija za alternativnu medicinu pri Srpskom lekarskom društvu

Stručni tekstovi i reference:

Mnogobrojna ucešća na svestkim, evropskim i domaćim kongresima, konferencijama i simpozijumima kao autor i koautor radova

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti