Milica Ilić

Prim. dr Milica Ilić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1981-1994 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Novi Sad
1994-2015 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja, Novi Sad
2016-2019 Lekar specijalista opšte medicine, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Novi Sad
2020 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Opšta medicina

Članstva:

1980- Srpsko lekarsko društvo
2002-2006 Predsednik Društva lekara Vojvodine – Sekcija opšte medicine
2007- Član predsedništva sekcije opšte medicine i član naučnog odbora – Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

Više priznanja i sertifikata iz oblasti opšte medicine

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti opšte medicine

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti