Valentina Ljubić-Beganović

Dr med. Valentina Ljubić-Beganović

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1997-1997 Doktor medicine, Dom zdravlja Vračar, Beograd
1998-2001 Lekar na specijalizaciji iz opšte medicine, Dom zdravlja Vračar i KBC Zvezdara, Beograd
1999-2002 Doktor medicine, Dom zdravlja, Grocka
2002-2018 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja, Grocka
2004-2011 Načelnik, Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Dom zdravlja, Grocka
2018 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Članstva:

2006- Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

2006 Kurs za mentore u opštoj medicini Euract
2006 Škola osteoporoze Actavis
2007 Škola menadžmenta Medicinski fakultet u Beogradu

Stručni tekstovi i reference:

Više naučnih radova iz oblasti opšte medicine

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti