Milena Tirnanić

Dr med. Milena Tirnanić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2008 Doktor medicine, Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Dom zdravlja, Smederevo
2016-2019 Lekar na specijalizaciji iz opšte medicine, Klinički centar Srbije, Beograd; Opšta bolnica, Smederevo i Dom zdravlja, Smederevo
2019 Specijalista opšte medicine, Dom zdravlja, Smederevo
2020-2022 Specijalista opšte medicine, Respiratorni centar, Dom zdravlja, Smederevo
2023 Specijalista opšte medicine, Poliklinika MediGroup, Smederevo

Oblast rada:

Opšta medicina

Članstva:

2007- Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

2020 Hipertenzija, bolest savremenog doba, Udruženje za hipertenziju Srbije

Lekara možete pronaći u

Poliklinika MediGroup Smederevo

Lekari iz iste oblasti