Vesna Janjušević

Dr med. Vesna Janjušević

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1984-1989 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Stari grad, Beograd
1989-1992 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Stari grad, Beograd
1992-1995 Lekar na specijalizaciji iz opšte medicine, Medicinski fakultet, Beograd
1996-2020 Natavnik na katedri za opštu medicinu, Medicinski fakultet, Beograd
2001-2003 Načelnik službe opšte medicine, Dom zdravlja Stari grad, Beograd
2003-2008 Upravnik Sektora za zdravstvenu zaštitu stanovništva, Dom zdravlja Stari grad, Beograd
2008-2014 Pomoćnik direktora, Dom zdravlja Stari grad, Beograd
2014-2021 Direktor Doma zdravlja, Dom zdravlja Stari grad, Beograd
2022- Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Voždovac, Beograd

Oblast rada:

Opšta medicina

Članstva:

1995- Srpsko lekarsko društvo
2004- Svetsko udruženje lekara opšte/porodične medicine
2004- Evropsko udruženje nastavnika u opštoj porodičnoj medicini
2004- Evropsko udruženje za preventivnu zdravstvenu zaštitu
2014-2021- Delegat Skupštine Lekarske komore Srbije i Regionalne lekarske komore za Beograd
2014-2021- Član Odbora za primarnu zdravstvenu zaštitu Regionalne lekarske komore za Beograd
2018-2021- Član Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore za Beograd

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara iz oblasti opšte medicine i zdravstvene zaštite

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti opšte medicine

Lekari iz iste oblasti