Nazad

Prim dr Biserka Obradović

SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

- Medicinski fakultet ,Specijalizacija opšte medicine i sa 30 objavljenih radova zvanje Primarijusa u Beogradu
- Šestomesečni kurs socijalne pedijatrije u Beogradu
-Kurs Prve pomoći za predavače i licenca predavača prve pomoći, dobijena od Ministarstva Zdravlja Srbije, sa važenjem do 2026. god
- Mnogobrojni kursevi u sklopu rada / kurs iz flebotobije, kurs dobre komunikacije...
- Mnogobrojni humanitarni kursevi realizovani u Crvenom krstu (volonter Crvenog krsta 52 godine)

Radno Iskustvo:

- 35 godina rada u Domu zdravlja Stari grad
- Jedan  od autora udžbenika Prva pomoć CK Srbije
- Jedan sam od autora priručnika Prva pomoć za vozače “Crveni signal“
- Urednik sam priručnika prva pomoć za roditelje CK Beograda
- Jedan sam od autora priručnika pomoć pomagačima, CK Beograd
- Jedan  od autora monografije HTA i bubrežne bolesti.
- Učesnik mnogobrojnih projekata, poslednji  „Kardiovaskularni rizik“
- Nosilac  mnogobrojnih akreditovanih kurseva i predavanja.
- Dva mandata  član stručnog saveta DZ Stari grad.
- Dva mandata  član nadzornog odbora DZ Stari grad
- Više mandata član upravnog odbora CK Beogarda/volonterski/
- VD predsednik CK Beorada
- Predsetnik komisije za prvu pomoć CK Beogarda.
- Član komisije za Prvu Pomoć Crvenog krsta Srbije

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje