Nazad

Dr Ranka Rikić

Obrazovanje:

2012 - Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 
2018 - Specijalizant Fizikalne medicine i rehabilitacije

Radno Iskustvo:

2012 - 2013 - Dom zdravlja Zemun i KBC Zemun- pripravnički staž
2013 - Volonter u Hirurškoj prijemnoj ambulanti KBC Zemun
2013 - Dežurni lekar na školskim ekskurzijama
2013 - Dežurni lekar na sportskim manifestacijama
2014 - Dom zdravlja Dr Ristić- lekar opšte medicine-Call centar
2015 - Medigroup Dom zdravlja Bulevar - ambulanta lekar opšte medicine
2016 - Projekat Referali - lekar u sektoru prodaje
2018 - Klinički lekar u OBMG

Reference / Stručni radovi / Članstva:

2009 - Volonter na Univerzijadi u Beogradu, sektor medicinska podrška 
2011 - Član Studentske sekcije za neuronauke (Društva za neuronauke Srbije)
2011 - Završena teorijska i praktična obuka iz prve pomoći, SUMC
2011 - Učešće na Festivalu nauke br. 5 ,
2012 - Učešće na 53. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, autor rada Mehanizam, klinička slika i dijagnostika obstetrikalne pareze pleksusa brahijalisa, mentor prof dr Lukas Rasulić, Kopaonik 2012. god.
2012 - Učešće na 53. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, koautor rada Terapijske mogućnosti i prognoza obstetrikalne pareze pleksusa brahijalisa, mentor prof dr Lukas Rasulić, K opaonik 2012. god.
2012 - Učešće na takmičenju studenata biomedicinskih nauka Borba za zdravlje, osvojeno III mesto
2012 - Prisustvo na Evropskom kongresu kardiologa
2012 - Učešće na projektu Isključi tamu, uključi mozak
2013 - Učešće na projektu Nedelja svesti o mozgu
2013 - Učešće na seminaru "Prevencija povreda u drumskom saobraćaju", Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet
2013 - Učešće na Školskom festivalu nauke O.Š. "Despot Stefan Lazarević"
2017- Škola ultrazvuka- UZ abdomena, Prof dr sci. med. Đorđije Šaranović, dr spec. Mirko Okiljević, dr spec. Dragan Vasin

Poseduje znanje ruskog, nemačkog i engleskog jezika.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje