MediGroup tim

 

MediGroup je jedini privatni zdravstveni sistem koji funkcioniše kao korporacija, sa profesionalnim menadžmentom, uspostavljenom korporativnom kulturom i uz principe i kriterijume poslovanja koji su doneti iz najboljih inostranih praksi. MediGroup kontinuirano ulaže u razvoj sistema, u opremu, prostor i edukaciju zaposlenih, čime je kreiran vrhunski nivo usluge za pacijente.

Menadžment MediGroup sistema

 • Marijana Vasilescu

  CEO
 • Marija Rabrenović

  COO
 • Ivan Stajin

  CFO
 • Ivana Pejak

  Direktor ljudskih resursa
 • Ivana Radovanović

  Direktor marketinga
 • Nenad Lučić

  Direktor prodaje
 • Feđa Zeljković

  Direktor IT sektora
 • Jelena Tonić

  Direktor laboratorija
 • Slobodan Rudan

  Izvršni direktor Outpatient segmenta
 • Prof. dr Slavko Matić

  Direktor Opšte bolnice MediGroup
 • Prof. dr Eliana Garalejić

  Direktor IVF centra MediGroup "Jevremova"
 • Prof. dr Zora Ignjatović

  Direktor očne bolnice MediGroup "klinika Miloš"
 • Nenad Ratković

  Direktor za upravljanje iskustvima pacijenata i korisnika
 • Bojana Matović

  Direktor pravne službe
 • Tamara Smajević Petrović

  Direktor obezbeđenja kvaliteta MediGroup