Medikalna onkologija

Onkologija je oblast interne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom malignih oboljenja. Lekari specijalisti onkolozi često sarađuju sa lekarima iz drugih oblasti te zajedno pristupaju dijagnostici i terapijskom lečenju pacijenata.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka