Neurološki pregledi

Neurološki pregled obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta, kontrole sfinktera. Pacijenti koji dolaze na neurološki pregled najčešće imaju simptome koji sugerišu na različita neurološka oboljenja: glavobolje, šlog, demencija (alchajmerova bolest), Parkinsonova bolest, neuropatija, epilepsija, mijastenija gravis, multipla skleroza i druge neurološke poremećaje.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka