Pulmologija

Pulmologija je oblast koja pripada internoj medicini i bavi se dijagnostikom, kao i lečenjem pacijenata koji imaju problem, prvenstveno sa donjim disajnim putevima. Pulmologija je dijagnostička i terapijska oblast koja se ogleda u nizu procedura koje podrazumevaju pregled lekara specijaliste (prilikom čega se procenjuje funkcionalno stanje respitarornog - disajnog trakta) i na osnovu tegoba i objektivnog nalaza predlažu se neophodne dijagnostičke i terapijske procedure.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka