23. JAN 2024.

Homeopatija – leči obolelu osobu, a ne bolest

Homeopatija je uveliko priznat i prihvaćen metod lečenja u svetu, a poslednjih petnaestak godina ovaj vid lečenja uspešno je zaživeo i u našoj zemlji. Homeopatija je nastala pre više od 200 godina, a osnivač je bio Samuel Hahneman (1755. – 1843.), čuveni nemački doktor i naučnik tog vremena. Kao doktor, bio je nezadovoljan rezultatima u praksi i počeo da traga za novim metodama lečenja.

Postulat o lečenju "sličnim" (što je osnov homeopatije) pojavio se još kod Hipokrata i provlačio kao ideja kod pojedinih doktora i pre Hanemana, ali je upravo on otkrio principe koji su osnova homeopatije.

Samo ime potiče od grčih reči: homeos - slično i patos - patnja, što bi bilo "slično patnji, tegobi". To znači da se simptomi bolesti leče onim supstancama koje takve simptome izazivaju kod zdravih ljudi.

Homeopatija - holistički princip

Homeopatija je precizan naučni pristup lečenju baziran na holističkom principu. Holizam (od grčke reči chólos – čitav, potpun) je princip po kome se pojedinac posmatra kao celina fizičkih, emocionalnih, mentalnih i duhovnih osobina koja je u sadejstvu i ravnoteži sa prirodom. Homeopatski (holistički) pristup, dakle, simptome posmatra kao putokaz na osnovu kojih se utvrđuje suština poremećaja, odnosno bolesti. Homeopatijom se leči obolela osoba, a ne bolest kao takva. Ako se fokusiramo samo na fizičke simptome, nećemo doći do pravog leka jer zanemarujemo i ne lečimo uzrok. Da bismo precizno odredili lek, moramo da posmatramo i mentalne i emocionalne simptome. Cilj homeopatskog lečenja je jačanje odbrambenog mehanizma svake individue i vraćanje biološke ravnoteže (harmonije) organizma.

Ko može da se leči homeopatijom?

Nema nikakvih ograničenja u tome ko može da se leči homeopatijom. Svi ljudi, uključujući i osetljive kategorije kao što su trudnice, male bebe i deca kao i stare osobe, mogu da budu lečeni homeopatskom terapijom. U homeopatiji se daje najmanja moguća doza leka koja nema baš nikakvih negativnih efekata. Ono što izaziva efekat u lečenju je vremenski period u kome lek ponavljamo, pa ako bi pacijent uzimao lek češće ili duže nego što je propisano, može doći do pojave izvesnih simptoma.

Koje bolesti se mogu lečiti homeopatijom?

Homeopatski se mogu lečiti sve bolesti, a posebnu uspešnost ima kod respiratornih, digestivnih, urogenitalnih, lokomotornih, cirkulatornih bolesti, te glavobolja, kolika, reumatskih bolova kao i kod emocionalnih problemima (tuga, strah, panika).

Mora se imati u vidu da „panacea“ (univerzalni lek za sve) ne postoji, što znači da ni homeopatijom (kao ni zvaničnom medicinom) nije moguće sve izlečiti. Nekada je ispravnije primeniti neku metodu klasične medicine. No, i u situacijama gde ćemo se opredeliti za klasičnu medicinu, homeopatskom terapijom možemo u mnogome da olakšamo stanje pacijenta i ubrzamo oporavak.

Tako, na primer, neposredno pre operativnog zahvata, strah pre operacije može da poremeti mnoge funkcije u organizmu (od pritiska, pa na dalje) pa operacija tada ima mnogo ozbiljniji tok, a ponekad se mora i odložiti. U takvim situacijama homeopatija deluje odlično, a u periodu posle operacije utiče da postoperativni tok bude mnogo lakši i kraći.

Kako izgleda pregled kod homeopate?

Pregled kod homeopate se ne razlikuje mnogo od pregleda kod lekara opšte prakse. Što znači da se uzme anamneza (razgovor sa pacijentom), zatim se pregleda pacijent i pogledaju se nalazi koje ima. Na kraju se, ako je potrebno, uputi da obavi još neku konsultaciju ili analizu.

Dobra homeopatska anamneza obuhvata više segmenata i mnogo je duža nego u klasičnoj medicini. Pacijent treba da iznese sve svoje tegobe (obično ih ima nekoliko), da se tačno priseti kada se svaka od njih prvi put pojavila (posle kakve neprijatnosti ili teške situacije u životu) a zatim da se seti kada su te tegobe učestale (koliko često i u koje doba dana se javljaju, koliko traju, itd.). Treba da objasni svoje reakcije u stresnim situacijama, kao i da kaže koje su situacije za njega stresne jer jedna ista situacija neće biti podjednako stresna za sve ljude. Zatim, treba odrediti tip ličnosti pacijenta, njegove strahove, snove i još mnogo toga. Otvorenost i iskrenost pacijenta su od velike važnosti – u ljudskoj prirodi je da se ružne i neprijatne situacije zaboravljaju, pa često tokom prvog pregleda nemamo baš sasvim precizne informacije jer se pacijent ne seti baš svega. Drugi razlog je taj što pacijent često misli da nešto uopšte nije bitno, pa to i ne kaže, a ponekad ga je nešto i sramota da kaže. Na sreću, većina ovih stvari se razreši na nekoj od kontrola.

Prvi pregled, kada je u pitanju hronična bolest, traje sat i po, kod akutnih bolesti pregled traje kraće.

Neki od razloga primene homeopatije:

– Bezopasan metod lečenja,
– Efikasna metoda lečenja bolesnika kod kojih zvanična medicina nije u stanju da pomogne,
– Uspešnost lečenja pacijenata sa funkcionalnim promenama gde zvanična medicina ne može da izleči,
– Niski troškovi lečenja.

medigroup-logo

dr Danica Grmuša

specijalista opšte medicine - homeopata