Pregled lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

Služba fizikalne medicine i rehabilitacije se bavi lečenjem i rehabilitacijom pacijenata sa različitim oštećenjima koštano-zglobnog i mišićno-nervnog sistema. Fizikalni pregled obavlja lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije na kom se stiče uvid u stanje lokomotornog aparata i u opšte stanje pacijenta. Nakon pregleda pacijent se vrlo često upućuje na dopunsku dijagnostiku (RTG, MRI, UZ, dopler, laboratorijske analize) i/ili konsulatativne specijalističke preglede (kod ortopeda i neurologa najčešće). Nakon utvrđivanja stanja pacijenta i postavljanja dijagnoze pravi se individualni plan lečenja i rehabilitacije pacijenta poštujući zdravstvene protokole i medicinske preporuke. Pored medikamentne terapije (najčešće antireumatici, analgetici, mišićni relaksansi, kortikosteoridi, suplementi), lečenje se nastavlja u velikom procentu fizikalnim agensima – procedurama i kineziterapijom.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Pregled lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije podrazumeva kompletnu medicinsku procenu svih simptoma, stepena bola, invaliditeta, vrste povreda, neuroloških poremećaja, degenerativnih oboljenja i drugo.

Lekar specijalista fizijatar pregledom će proceniti kako određena povreda ili oboljenje utiču na funkcionalne sposobnosti i u skladu sa tim biće propisana odgovarajuća terapija i dalje lečenje, kako bi bol koji prati povredu ili oboljenje bio u znatnoj meri umanjen.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije prvo će izvršiti evaluaciju stanja pacijenta. Prvenstveno će se obaviti informativno-anamnestički razgovor nakon kojeg će lekar prikupiti potrebne informacije o bolesti ili povredi.

Od značaja je da pacijenti ponesu svu medicinsku dokumentaciju koja je u vezi sa oboljenjem, odnosno povredom, i daju je fizijatru na uvid. Na taj način se znatno ubrzava prvi deo pregleda.

Nakon prikupljanja potrebnih informacija od medicinskog značaja, lekar će obaviti fizikalni pregled.

Tokom detaljnog fizikalnog pregleda fizijatar će proceniti opseg pokreta, nivo bola, toleranciju na bol i opšte zdravstveno stanje pacijenta.

Ukoliko fizijatar proceni da su potrebna dodatna dijagnostička ispitivanja, postoji mogućnost da će ordinirati detaljnija ispitivanja kako bi što preciznije procenio samu bolest ili povredu, jasno odredio oblasti kojima je potrebna terapija, zaključio da li je bolest u progresiji (odnosno da li je uznepredovalog karaktera) i utvrdio ozbiljnost postojećih oštećenja.

Nakon obavljenog fizikalnog pregleda lekar će izraditi prilagođeni plan daljeg lečenja koji odgovara specifičnim, individualnim zahtevima oboljenja ili povrede.

U planu lečenja biće uključeni neinvazivni vidovi lečenja bolesti. Često je ordinirana kombinovana fizikalna terapija kako bi se postigli efekti snažnog smanjenja bola i povećala pokretljivost obolelih ili povređenih delova tela.

Terapija koju je ordinirao lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije može uključivati:

 • vežbe za jačanje
 • terapiju masažom ili pasivnim vežbama
 • kondicione vežbe i vežbe za jačanje
 • lekove u vidu injekcija koje će imati za cilj da smanje upalne procese tkiva, umanje otoke kada će posledično doći do smanjenja bolnih regija (antinflamatorni lekovi, analgetici i drugo).
 • stimulaciju kičmene moždine
 • radiofrekventnu ablaciju
 • ultrazvučnu terapiju.

Terapiju koju je nakon pregleda propisao lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije sprovode fizioterapeutski tehničari sa kojima pacijenti imaju komunikaciju tokom izvođenja terapijskih postupaka.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Najčešći simptomi i stanja zbog kojih se pacijenti obraćaju fizijatru i zbog kojih se zakazuje fizijatrijski pregled:

 • Pregled fizijatra često se predlaže kod pacijenata sa različitim bolnim stanjima koji žele da odlože operativni zahvat ili su zbog zdravstvenih ili drugih ograničenja sprečeni da budu podvrgnuti operaciji
 • Fizijatrijski pregled se zakazuje kod bolova u kičmenom stubu (diskus hernija, išijas, spondiloza i drugo)
 • Usled povreda i bolova u zglobovima i ligamentima (zglob ramena, kolena, kuka, kolena)
 • Usled povreda mišića (istegnuća, rupture i druge povrede)
 • Usled reumatskih oboljenja (artritis, giht, degenerativna oboljenja i drugo)
 • Usled neuroloških oboljenja (stanja nakon moždanog udara, neuralgije, migrene)
 • Kod sportskih povreda
 • Pregled se zakazuje i kod stanja nakon povreda (nakon operacija, preloma, različitih mehaničkih povreda).

Važne napomene za pacijente

 • Poželjno je da pacijenti na pregled ponesu prethodnu medicinsku dokumentaciju koja se tiče povrede ili oboljenja
 • Propisana fizikalna terapija najčešće traje više dana nakon čega se zakazuje kontrolni pregled kako bi se detaljno ispratio sam tok lečenja
 • Terapijski postupci u fizikalnoj medicini su bezbolni, a većina ih opisuje kao prijatne
 • Ukoliko se pacijenti leče od hroničnih bolesti (šećerna bolest, hipertenzija i druge bolesti) bilo bi poželjno da lekaru predoče aktuelnu terapiju ili da ponesu izveštaje lekara drugih specijalnosti.

Naš tim iskusnih stručnjaka