Pregledi dečjeg fizijatra

Pedijatrijska rehabilitacija se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja i oštećenja u dečjem uzrastu od prvog dana po rođenju do uzrasta od 18 godina. U uzrastu novorođenčeta i odojčeta najčešće se sprovodi lečenje urođenih anomalija i porođajnih trauma. U uzrastu od 1. do 7. godine života su to najčešće posledice traume, neuromišićnih oboljenja, dok su u kasnijem uzrastu naročito u fazi naglog rasta i razvoja karakteristični razvojni deformiteti lokomotornog aparata, bolovi rasta i sportske povrede.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka