Magnetna rezonanca 3T – MR pregled protoka likvora

Pregled protoka likvora spada u napredne tehnike MR pregleda, koja omogućava kvalitativno i kvantitativno merenje protoka likvora (brzine). Dostupnom pulsno-trigerovanom tehnikom, sa postavljanjem u regiju od interesa zavisnu od sumnjivog nivoa opstrukcije likvora, dobijaju se 3 vrste slika multiplanarno (sagitalno i aksijalno). Smer protoka je uočljiv na generisanim slikama zavisno od sistole i dijastole. Indikacije za ovaj pregled su akvaduktalna stenoza, normotenzivni hidrocefalus, procena funkcionalnosti ventrikulostomije u nivou treće komore, protok u nivou foramena magnuma (Chiari malformacije i ahondroplazija). Pregled se radi u nastavku standardnog MR pregleda endokranijuma.

Naš tim iskusnih stručnjaka