Terapijska procedura disanja pozitivnim pritiskom vazduha tokom noći, kod osoba koje imaju apneu tokom spavanja. Lečenje apneje u spavanju je putem kontinuiranog pozitivnog vazdušnog pritiska (CPAP), odnosno primenom priručnog aparata, koji isporučuje sobni vazduh pod povećanim pritiskom. Ovaj aparat se zasniva na principu pneumatskog klina, koji 'probija' opstrukciju gornjih disajnih puteva, širi ih i uspostavlja njihovu ponovnu prohodnost.

Mesto pregleda