Holter sistemi za snimanje EEG aktivnosti su memorijski uređaji, koji snimaju EEG sa manjeg broja elektroda, u periodu od 24 sata. Priprema se sastoji u lepljenju elektroda na poglavinu, i taje oko 1,5 h. Pacijent ne boravi u ustanovi, već nosi aparat sa sobom.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam