Polisomnografija je dijagnostička metoda, koja omogućuje registrovanje spavanja i drugih psihofizioloških parametara (EKG, respiracija, itd.), u cilju uvida u strukturu normalnog i poremećenog spavanja. Nakon kliničkog pregleda i dijagnostičke obrade (EKG, Spirometrija, ultrazvuk srca) pacijent se smešta u sobu u kojoj se provodi celonoćno snimanje. Na telo pacijenta se postavljaju elektrode za snimanje moždanih talasa (EEG), pokreta očiju (EOG), rada srca (EKG), pokreta mišića (EMG), senzori za merenje protoka vazduha, senzori za praćenje položaja tela tokom spavanja, oksimetar na prst za merenje nivoa kiseonika u krvi. Pacijent dolazi u polikliniku u večernjim satima, a snimanje se sprovodi do jutra. Nema invazivnih postupaka (uboda), polisomnografsko simanje je bezbolno i sigurno te se po potrebi može više puta ponavljati.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam