Evocirani potencijali (EP) su metoda ispitivanja (snimanja) elektromioneurografskim aparatom odredjenih nervnih puteva, živaca i moždanih puteva, vidnih puteva - vizuelni evocirani potencijali (VEP), a registrovane informacije pružaju uvid u stanje pojedinih delova nerva (njegove srži, odnosno ovojnice) i moždanih puteva, kao i eventualni stepen težine oštećenja.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam