Evocirani potencijali (EP) su metoda ispitivanja (snimanja) elektromioneurografskim aparatom određenih nervnih puteva - živaca i moždanih puteva, vidnih puteva vizuelni evocirani potencijali (VEP) i senzitivnih puteva - somatosenzitivni evocirani potencijali (SEP), a registrovane informacije pružaju uvid u stanje pojedinih delova nerva (njegove srži, odnosno ovojnice) i moždanih puteva, kao i eventualni stepen težine oštećenja.

Mesto pregleda