Borisav Mandić

Dr med. Borisav Mandić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1984-1989 Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Klinički centar Srbije, Beograd
1989-1995 Lekar specijalista opšte hirurgije, Hirurško odeljenje, Opšta Bolnica, Gornji Milanovac
1995-2005 Lekar specijalista opšte hirurgije, Privatna zdravstvena ustanova, Gornji Milanovac
2005-2007 Lekar specijalista opšte hirurgije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2007-2008 Lekar specijalista opšte hirurgije, Visoka medicinska škola Milutin Milanković, Beograd
2008- Lekar specijalista opšte hirurgije, Dom zdravlja MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Rane koje teško zarastaju – hronične rane
Hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji
Proktološki pregledi

Članstva:

Član Evropskog udruženja za lečenje rana

Seminari i sertifikati:

Dodatne edukacije iz oblasti opšte hirurgije, lečenja teških rana i venskih ulceracija

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti opšte hirurgije prikazanih na nekoliko evropskih kongresa

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Pariske komune

Lekari iz iste oblasti