Predrag Peško

Akademik prof. dr sci. med. Predrag Peško

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1981-1986 Lekar na specijalizaciji opšte hirurgije, I hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
1986-1993 Lekar specijalista hirurgije, Centar za hirurgiju jednjaka, I hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
1987-1994 Asistent, Katedra hirurgije sa anesteziolologijom, Medicinski fakultet, Beograd
1993-2008 Načelnik odeljenja, Centar za hirurgiju jednjaka, I hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
1993-2008 Direktor Centra za hirurgiju jednjaka, I hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
1994-1998 Docent, Katedra hirurgije sa anesteziolologijom, Medicinski fakultet, Beograd
1998-2004 Vanredni profesor, Katedra hirurgije sa anesteziolologijom, Medicinski fakultet, Beograd
2004- Prodekan za nastavu, Katedra hirurgije sa anesteziolologijom, Medicinski fakultet, Beograd
2004- Redovni profesor, Katedra hirurgije sa anesteziolologijom, Medicinski fakultet, Beograd
2008- Direktor klinike, I hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2013- Lekar konsultant Specijalista opšte hirurgije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Hirurgija jednjaka
Hirurgija želuca
Hirurgija dvanaestopalačnog creva
Rekonstruktivna hirurgija jednjaka i želuca

Članstva:

FACS
IASGO
ISDE
EDS
CICD
SLD
SANU

Strani jezici:

Engleski
Nemački

Stručni tekstovi i reference:

360 naučnih i stručnih radova u vodećim domaćim i međunarodnim časopisima
Mentor za izradu 12 doktorskih i 10 magistarskih teza i niza poslediplomskih i radova uže specijalizacije
Član brojnih komisija za odbrane doktorskih disertacija, magisterijuma i radova uže specijalizacije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti