Miomir Kocić

Prim. dr Miomir Kocić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1976-1978 Lekar opšte medicine, Medicinski centar, Leskovac
1979-1982 Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Klinika za hirurgiju, Klinički centar, Beograd
1982-2016 Lekar specijalista opšte hirurgije, Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd
2010-2016 Načelnik abdominalne hirurgije, Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd
2017- Lekar specijalista opšte hirurgije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd

Oblast rada:

Opšta hirurgija
Abdominalna hirurgija
Perianalna hirurgija
Kompletna onkološka hirurgija
Hirurgija dojke
Hirurgija štitaste žlezde

Članstva:

1975- Srpsko lekarsko društvo
1982- European society of surgical oncology

Seminari i sertifikati:

1982-2016 Autor preko 50 stručnih radova u renomiranim domaćim i inostranim časopisima sa recenzijom

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Pariske komune

Lekari iz iste oblasti