Milan Ilić

Dr med. Milan Ilić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu

Radno iskustvo:

1978-1994 Specijalista opšte hirurgije i traumatologije, Opšta bolnica, Bjelovar, Republika Hrvatska
1994-2017 Specijalista opšte hirurgije i traumatologije, Vojna bolnica, Novi Sad
2018- Konsultant lekar specijalista opšte hirurgije, Dom zdravlja, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Abdominalna hirurgija
Onkološka hirurgija
Laparaskopska hirurgija
Traumatologija

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti