Vladislav Ilić

Prim. dr Vladislav Ilić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1979-1981 Klinički lekar, Klinika za hirurgiju, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
1982-1986 Lekar na specijalizaciji opšte hirurgije, Klinika za hirurgiju, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
1987-2000 Lekar specijalista opšte hirurgije, Klinika za hirurgiju, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2000-2003 Načelnik, Hepatobilijarna hirurgija, Klinika za hirurgiju, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2003-2006 Načelnik, IV odeljenje, Klinika za hirurgiju, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2009-2016 Načelnik, Odeljenje ambulantno-polikliničke službe, Klinika za hirurgiju, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2017- Lekar specijalista opšte hirurgije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd

Oblast rada:

Opšta hirurgija
Abdominalna hirurgija
Perianalna hirurgija

Članstva:

1979- Srpsko lekarsko društvo
2011- American society of chest phisicians

Stručni tekstovi i reference:

1986-2015 Autor preko 30 stručnih radova u renomiranim domaćim i inostranim časopisima sa recenzijom

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Pariske komune

Lekari iz iste oblasti