Dr med. Darko Uzelac

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu

Radno iskustvo:

1981-1986 Lekar opšte medicine, Opšta bolnica, Gospić
1986-1990 Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, KBC Mladen Stojanović, Zagreb
1990-1991 Lekar specijalista opšte hirurgije, Opšta bolnica, Gospić
1991-1995 Lekar specijalista opšte hirurgije, Opšta bolnica, Knin
1995-2012 Načelnik, Odeljenje hirurgije, Vojnomedicinski Centar, Novi Sad
2013 Lekar specijalista opšte hirurgije, Dom zdravlja Medigroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Opšta hirurgija
Anoskopija
Koloproktološki pregledi

Članstva:

1999- Lekarska komora Srbije

Lekari iz iste oblasti