Nazad

Dr Slavica Đorđević

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

subspecijalista dečje fizijatrije

Obrazovanje:

1997. Subspecijalizacija iz oblasti dečije fizijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
1988. Specijalistički ispit iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
1982. Diploma doktora medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Radno Iskustvo:

1983 - 2021. Klinički centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Fizikalna terapija sa bebama i decom

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje