Nazad

Ass. dr sci. med. Marko Jevrić

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

2003. – doktor medicine na  Medicinskom fakultetu u Nišu , sa prosečnom ocenom u toku studija 9.62.Tokom studija stipendista ambasade kraljevine Norveške.
2013. – položen specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom
2019. – Izabran u zvanje Kliničkog asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
2021. – odbrana  doktorske  teze: “Ispitivanje prediktivne vrednosti molekularnih biomarkera u proceni toka i ishoda bolesti  kod pacijentkinja sa luminalnim HER2 negativnim nodus negativnim karcinomima dojke” na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radno Iskustvo:

2005. – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije kao specijalista opšte hirurgije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Član je ESSO (Evropsko udruženje onkoloških hirurga),  UOHS (Udruženje onkoloških hirurga Srbije), kao i Kancerološke i hirurške sekcije srpskog lekarskog društva.

- Učestvovao je na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima kao slušalac i kao usmeni izlagač. Autor je i koautor većeg broja radova objavlјenih u celini u domaćim i internacionalnim časopisima

- Boravio je na edukaciji iz hirurgije raka dojke u Japanu – Yokohama City University, JICA Project for Improvement of the National Program for early detection of breast cancer, Yokohama, Japan.

- Učestvovao je na projektu “  Farmakodinamska i  farmakogenetska istraživanja novih lekova i prediktivna/ prognostička vrednost  farmakoterapije u onkologiji  ”, pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, od 2006. do 2009. godine.

- Učestvovao je kao istraživač EORTC-a na projektu 10085: Clinical and biological characterization of Male Breast Cancer, an international EORTC, BIG, TBCRC and NABCG intergroup study.

Uža profesionalna orijentacija:

Hirurgija dojke
Endokrina hirurgija  - hirurgija štitaste žlezde
Hirurgija melanoma i kožnih tumora

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje