Nazad

Dr Borisav Mandić

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Rođen 1956. godine u Gornjem Milanovcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao 1980. godine.
Tokom studija obavio 2 letnje prakse (1978. i 1979.godine) na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Krč u Pragu, kod Prof. dr Libora Hejhala.
Specijalizaciju iz opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu završio 1989.godine.
Stručna usavršavanja iz oblasti lečenja hroničnih rana u Londonu, Ljubljani, Kipru, Beču.

Radno Iskustvo:

Nakon završenog pripravničkog staža, Pedijatrijska služba ZC Gornji Milanovac do 1984. Hirurško odeljenje bolnice u Gornjem Milanovcu 1984. do 1995.godine.
Osnovao privatnu specijalističku hiruršku ordinaciju "Mandić" u G.Milanovcu, koja je radila od 1995. do 2005.godine, gde je za to vreme imao preko 20000 pacijenata.
Osnovao privatnu specijalističku hiruršku ordinaciju "Pionirski grad" u Beogradu, koja je radila od 2005. do 2007. godine.
U školskoj 2007/2008.godini radio na predmetu hirurgija u Visokoj medicinskoj školi "Milutin Milanković".

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Koautor monografije "Lečenje hroničnih rana", izdanje Zavoda za udžbenike 2014. godine.
Stručni radovi iz oblasti lečenja hroničnih rana prihvaćeni od strane Naučnog komiteta Evropske asocijacije za lečenje rana (EWMA) i prikazani na kongresima u Beču 2012., Madridu 2014., Londonu 2015., Bremenu 2016. i Amsterdamu 2017.godine.
Objavljen stručni rad u EWMA Journal Suppl. 2012. 
Autor i predavač brojnih KME kurseva o lečenju rana od 2010. do 2017.godine.
Predavač po pozivu na više kongresa sa međunarodnim učešćem i internacionalnim simpozijumima. 
Na Kongresu hirurga Jugoslavije 2001. godine prikazao lečenje dubokih dekubitalnih rana i venskih ulceracija oblogama Varihesive i Kaltostat (apstrakt objavljen u Acta Chirurgica Iugoslavica Suppl.1 - 01:248).
Lečenjem hroničnih rana savremenim oblogama počeo da se bavi 1996. godine.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje