Ultrazvučni pregled dojki predstavlja neinvazivnu dijagnostičku proceduru, kojom se pomoću ultrazvučnih talasa dobijaju informacije o građi dojke, kao i o sadržaju pazušne jame.

Putem ultrazvuka mogu se uočiti patološke promene dojke, odrediti lokalizacija promene, veličina i oblik, kao i njena konzistencija (da li se radi o tečnoj ili čvrstoj promeni).

Pregledom pazušnih jama moguće je ustanoviti postojanje uvećanih limfnih čvorova, što je od velikog značaja za utvrđivanje dijagnoze.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja ultrazvuk dojke

Ultrazvuk dojke predstavlja metodu izbora za detekciju patoloških promena kod pacijentkinja mlađih od četrdeset godina, jer se kod njih, usled delovanja pojedinih hormona, promene na mamografiji nekad ne mogu videti.

Ultrazvuk dojki se obavlja ukoliko se uoči bilo kakva promena u dojkama, kako kod žena, tako i kod muškaraca.

Imajući u vidu da je metoda potpuno sigurna, primenjuje se i kod trudnica, dojilja i drugih osoba kod kojih je kontraindikovana upotreba dijagnostičkih sredstava, koje zahtevaju prisustvo zračenja (žene već lečene od maligniteta).

Ultrazvučni pregled dojki se primenjuje kao dijagnostička procedura, kod sledećih bolesti i stanja:

-  palpabilnih (opipljivih) promena dojke
-  zapaljenja dojki
-  komplikacija nakon ugradnje implanta u dojke
-  galaktoreje (stvaranja mleka u dojkama van perioda dojenja)
-  kao dodatni pregled nakon promena detektovanih mamografijom ili magnetnom rezonancom

Kako se obavlja ultrazvuk dojke

Pre izvođenja ultrazvučnog pregleda, doktor od pacijentkinje može zatražiti informacije o datumu poslednje menstruacije, da li su do tog trenutka i u kom vremenskom periodu uočeni neki od simptoma: bol u predelu dojke, prisustvo čvorića, osećaj zatezanja.

Doktor će pacijentkinju ili pacijenta zamoliti da se skine od struka naviše, da legne na ležaj i stavi ruke iza glave. Lekar na kožu dojki i pazuha će staviti gel, koji može biti malo hladniji, što veoma retko može izazvati neprijatan osećaj kod pacijenata.

Zatim, lekar koristeći sondu ultrazvučnog aparata, laganim kružnim pokretima prelazi preko kože dojki i pazuha.

Nakon obavljenog pregleda gel se obriše sa kože maramicom. 

Lekar koji je obavio pregled će sa pacijentu prezentovati nalaz i opisati ga.

Patološki nalaz opisan pomoću ultrazvuka u pojedinim slučajevima neophodno je upotpuniti mamografijom ili magnetnom rezonancom, kao i ukoliko postoji indikacija histopataloškom analizom tkiva pomoću biopsije.

Važne napomene

- Ultrazvučni pregled dojki ne zahteva posebnu pripremu.
- Preporuka je da se ultrazvuk dojke obavlja između sedmog i desetog dana menstrualnog ciklusa, jer su potencijalne promene u građi dojke u tom periodu najuočljivije.
- Savetuje se da žene starije od dvadesetpet godina jave jednom godišnje na preventivni pregled.
- Ultrazvučni pregled je bezbolan, bezbedan, neinvazivan i bez prisustva štetnog zračenja.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca