Ana Šikić

Dr med. Ana Šikić

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2015-2015 Obavezan lekarski staž, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2016-2023 Specijalistički staž iz radiologije, Medicinski fakultet, Beograd
2018-2019 Lekar u pratnji na rekreativnoj nastavi, Predškolske ustanove Savski venac, Beograd
2019-2023 Lekar opšte medicine (od 2020 lekar u COVID-19 pandemiji), Dom zdravlja MediGroup, Beograd
2023 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup, Beograd

Članstva:

2015- Srpsko lekarsko društvo
2015- Lekarska komora Beograd

Seminari i sertifikati:

2014 Škola abdominalne ultrazvučne dijagnostike, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd (prof. Dr. M. Perišić)
2017 MDCT kolonografija sa virtuelnom kolonoskopijom, MediGroup
2017 Radiologija urogenitalnog trakta, MediGroup
2019 Melanom, prevencija, dijagnostika i lečenje, Intersekcijalni odbor Srpskog lekarskog društva
2021 Multidisiplinarni pristup u dijagnostici i lečenju COVID-19 infekcije, Univerzitetski klinički centar Srbije
2022 Kongres mladih radiologa Srbije, Udruženje mladih radiologa Srbije
2023 Maligne fokalne lezije u HBP sistemu, Centar za radiologiju UKC Srbije

Oblast rada:

RTG dijagnostika
Ultrazvučna dijagnostika
Mamografija

Lekari iz iste oblasti