Dr med. Zoran Stančić

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2000-2001 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Derventa
2001-2003 Lekar opšte prakse, Hitna Pomoć, Novi Sad
2003-2010 Lekar opšte prakse, MUP Republike Srbije, Novi Sad
2010 Lekar specijalista radiologije, Institiut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
2017 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Radiologija

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti