Jasmina Đurić

Dr med. Jasmina Đurić

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2001-2002 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja Milutin Ivković, Palilula, Beograd
2002-2008 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Medicinski fakultet, Beograd
2008 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd

Oblast rada:

Kompletna RTG dijagnostika (pluća i srce, urotrakt, koštano-zglobni sistem)
Ultrazvučni pregledi (štitaste žlezde,dojke, itd.)
Mamografija
Ultrasonografija aksilarne i ingvinalne regije

Članstva:

1998- Srpsko lekarsko društvo
2008- Udruženje radiologa Srbije
2009- Senološko udruženje Srbije
2009- Evropsko udruženje radiologa
2010- Evropsko udruženje ultrasonografista

Seminari i sertifikati:

2003 Postdiplomske studije iz higijene – stipendija italijanske vlade LaSapienza, Rim
2007 Kurs ultrazvuk u pedijatriji
2010 Edukativni kurs imidžing dojke i interventne procedure, Medicinski fakultet, Novi Sad
2011 Edukacija za dijagnostičku i skrining mamografiju Institut za onkologiju i radiologiju

Stručni tekstovi i reference:

Učesnik više domaćih i međunarodnih edukativnih seminara, simpozijuma i kongresa

Lekari iz iste oblasti