Ljiljana Bošnjak

Dr med. Ljiljana Bošnjak

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1992-2000 Doktor opšte medicine, Dom zdravlja, Novi Beograd
2001-2005 Lekar na specijalizaciji iz radiologije i onkologije, Klinički centar Srbije i Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
2006-2012 Lekar specijalista radiologije, Služba za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku, Dom zdravlja, Novi Beograd
2009-2012 Načelnik službe za radiologiju, Dom zdravlja, Novi Beograd
2012-2013 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd
2013-2015 Lekar specijalista radiologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2016 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Radiologija

Članstva:

1991- Srpsko lekarsko društvo
2005- Udruženje radiologa Srbije

Seminari i sertifikati:

2010 Edukacija - Mamografija i bolesti dojke Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
2012 Color dopller dijagnostika Klinički centar Srbije
2014 CT škola Univerzitetski klinički centar Novi sad

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više stručnih tekstova i naučnih radova u oblasti radiologije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti