Marija Mitrović

Dr med. Marija Mitrović

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2003-2003 Lekar opšte medicine, Studentska poliklinika, Beograd
2004-2006 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Lazarevac
2008-2018 Klinički lekar, GAK Narodni front, Beograd
2015-2018 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, VMA, Beograd
2019 Lekar specijalista radiologije, GAK Narodni front, Beograd
2023 Konsultant lekar specijalista radiologije, Poliklinika MediGroup Borča, Beograd
2023 Konsultant lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Voždovac, Beograd

Oblast rada:

Radiologija

Seminari i sertifikati:

2019 Škola CT Novi Sad, Medicinski fakultet, Novi Sad
2022 Ultrazvuk dojke i mamografija, Institut za onkologiju, Beograd

Strani jezici:

Engleski
Nemački

Lekara možete pronaći u

Poliklinika MediGroup Borča

Lekari iz iste oblasti