Intervencija punkcije tumefakta (ciste), pod kontrolom ultrazvuka. Intervencija se obavlja ambulantno, u opštoj anesteziji, uz oporavak u dnevnoj bolnici. Punktat se šalje na citološku i/ili mikrobiološku analizu.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi43000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije