Operacije na tankom crevu

Operacija gde se odstranjuje deo tankog creva zbog različitih indikacija klasičnom metodom ili laparoskopski sa uspostavljanjem kontinuiteta digestivnog trakta, tzv. anastomozama tankog creva sa tankim crevom (spoj).