Iva Dabanović

Dr med. Iva Dabanović

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2019-2024 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd
2024 Lekar specijalista oftalmologije, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Oblast rada:

Oftalmologija

Lekara možete pronaći u

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš

Lekari iz iste oblasti