Dr med. Radomir Pešić

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

2000-2004 Lekar na specijalističkom stažu iz oftalmologije, Klinički centar, Niš
2004-2012 Lekar specijalista oftalmologije, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Niš
2012- Lekar specijalista oftalmologije, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Niš

Oblast rada:

Katarakta
Glaukom
Retina

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti