Nazad

Dr Aleksandar Marković

SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Aleksandar Marković rođen je 1971. godine u Beogradu gde je završio školovanje. Svoje profesionalno usavršavanje iz oblasti vitreoretinalne hirurgije i hirurgije katarakte obavljao je u Austriji, Portugaliji, Španiji.

1996 - Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
2003 - Specijalizacija iz oftalmologije Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu
2001 - Doktorat iz oblasti neovaskularnog glaukoma 
1994 - 2000 - Nastavna delatnost kao asistent na predmetu Oftalmologija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta i Beogradu
2009 - 2014 - Docent na predmetu oftalmologija, US Medical School, Beograd

Radno Iskustvo:

2013 - Oftalmolog na Miloš klinici
2003 - 2013 Oftalmolog na Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara
1999 - 2003 specijalizacija iz oftalmologije klinika za očne bolesti KBC Zvezdara

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Članstvo u profesionalnim udruženjima: European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Srpsko Lekarsko Društvo (SLD), Udruženje oftalmologa Srbije (UOS)

Uža specijalnost/poseban interes: vitreoretinalna i hirurgija katarakte
Strani jezici: engleski jezik, francuski jezik
Autor je brojnih radova objavljenih na domaćim i međunarodnim kongresima.
Član je udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje