Nazad

Prim. dr Martinović Aleksandar

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

subspecijalista onkologije

Obrazovanje:

Diplomirao 1998. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2005. god. položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije 
2014. god. odbranio magistarsku tezu pod nazivom: "Životno doba kao faktor prognoze kod melanoma kože" na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2015. god. odbranio subspecijalistički rad pod nazivom: "Prognostički faktori kod melanoma kože" na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2018. god. odbranio doktorksu disertaciju pod nazivom "Ishod lečenja raka dojke kod pacijentkinja lečenih neoadjuvantnom terapijom" na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Usavršavanje u inostranstvu u SAD (MD Anderson,Houston) i Izraelu (Tel Aviv Sourasky Medical Center). 
Autor brojnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu.

Radno Iskustvo:

Volontirao na ortopediji KCS 1998-2000. god.
Volontirao na IORS-u od marta 2000. godine.
Od 2001. god. u stalnom radnom odnosu na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije na Klinici za onkološku hirurgiju (IORS KOH).
Šef dnevne hirurške bolnice KOH IORS.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član tima za screening raka dojke i preventivne preglede. Edukator lekara iz Domova zdravlja sa teritorije Beograda u procesu edukacije o karcinomu dojke
Član Srpske lekarske komore
Član Srpskog lekarskog društva i kancerološke sekcije
Član - osnivač Udruženja onkoloških hirurga Srbije (UOHS)
Član ESSO (Evropsko udruženje onkoloških hirurga)
Član ASCO (Američko udruženje kliničkih onkologa)
Redovni član svih Konzilijuma na IORS. 

 

Cena redovnog i kontrolnog pregleda Prim dr Martinović Aleksandara su iste.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje