Nazad

Dr Lidija Perez Milošević

SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Doktor Specijalista Oftalmologije
Doktor Medicine
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (1995)
Specijalizacija iz oftalmologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004)

Radno Iskustvo:

Opšta Bolnica - Zemun (Zemunska Bolnica) (1996)- Opšta praksa
Institut za očne bolesti, Klinički centar Srbije (1997-2003)
Klinika za Očne bolesti - Vojno medicinska akademija u Beogradu (1997)
ABM-Klinika na Terazijma, Beograd (1998)
Očna Kuća Stanković, Beograd (2003)
Look Optik, Beograd (2003-2005)
Oto-Optik, Beograd (2004-2005)
Dom Zdravlja "Dr.M.Ivkovic"- Palilula, Beograd (2005-2006)
Klinički Centar Crne Gore, Dječja Klinika - Dječja oftalmologija (2017) - (honorarni rad)
Klinička Bolnica Bitola - Očno Odeljenje (2006 - 2018)

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Licenca Lekarske komore R.Makedonije br.008927 (2006- 2013) (2013-2020)
LICENCA : Lekarske komore Srbije od 2007, upisana u Imenik Regionalne lekarske komore Beograda pod brojem 100541
Licenca lekarske komore administrativnog regiona Frankonije Federalne pokrajne Bavarije, Savezna republika Nemačka ( Juni 2013- Juli 2014)
Aktivno učešće na Kongresu (ESCRS) Evropskog udruženja hirurga katarakte i refraktivne Beč , Austrija (2018 
Kongresu Evropskog udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga (ESCRS) u Beogradu, (2018)
Aktivno učešće na Kongresu Evropskog udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga (ESCRS) u Atini , Grčka (2016)
Aktivno učešće na Kongresu Evropskog udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga (ESCRS) u Istambulu, Turska (2011)
Učešće u radu Internacionalnog Svetckog kongresa oftalmologa(WOC2010) u Berlinu, Nemčka (2010)
Učešće u radu Evropskog kongersa Oftalmologa (SOE) u Beču, Austrija (2007)
Učešće u radu Evropskog kongresa oftalmologa u Berlinu, Nemačka (2005)
Učešće na Kongresu Evropskog udruženja oftalmologa u Madridu,Španija (2003)
Učešće na Kongresu Evropskog udruženja oftalmologa u Istambulu, Turska (2001)
Aktivno ućešće na petom Balkanskom oftalmološkom wetlab kursu u Sofiji ?Bugarska, Maj 2015 god
Aktivno učešće na šestoj letnjoj Refraktivnoj Akademiji u edukacionoj temi
Fakoemulzifikacija u Insbruku-Austrija od 28 Jula do 3 Jula 2006 god

Učešće na mnogobrojnim domaćim i regionalnim kongesima oftalmologa i simpozijumima oftalmologa. Izdvajaju se:

Aktivno učešće u radu 4. Kongresa oftalmologa Makedonije sa međunarodnim učešćem, Ohrid, Makedonija (2017)
Učešće na Udruženom Prvom kongersu Oftalmologa Crne Gore i 12tom Kongresu oftalmologa jugoistočne Evrope ( SEEOS), Budva ,Crna Gora (2015)
Učešće u radu 15.Kongresa oftalmologa Srbije ,Novi Sad,R.Srbija (2014)
Aktivno učešće u 10. Kongresu Oftalmologa Jugoistočne Evropre ( SEEOS) u Ohridu ,R. Makedonija (2013)
~ Učešće u radu II Makedonskog kongresa oftalmologa sa međunarodnim učestvom u Ohridu (2009)
~ Učešće u radu V Panhelenskog Kongresa Oftalmologa u Solunu ,Grčka (2008)
~ Učešće u radu VIII Kongesu Oftalmologa Srbije u Beogradu (2007)
~Kongres Oftalmologa Srbije i Crne Gore(2006)
~I Međunarodni Simpozijum o refraktivnoj hirurgiji u Beogradu (2006)
~Savremeni trendovi u oftalmohirurgiji sa međjunarodnim učešćem u Beogradu (2006)
~Simpozijum o Savremenim trendovima u lečenju glaukoma (2006)
~Simpozijum o kontraverzama u lečenju galukoma operisati ili ne operisati (2007)
~Međunarodni seminar iz refrativne hirurgije u organizaciji Laser Fokus centra na aparatima WaveLight(2008)

Radovi i Publikacije:
1.Perez L - IOL dislocation as one of the complications in phacoemulsification cataract surgery: case report 20th Winter Meeting of the ESCRS from 26th -28th February 2016 at the Megaron Congress Centre, Athens, Greece.

2.Perez L. Petkovski B. Complication in Phacoemulsification of Cataract surgery 10th Congres of South East European Society of Ophthalmology(SEEOS) in Ohrid, R. Macedonia (2013)

3.Perez L, K.Kocovski,I.Kocovski - CATARACT ASSOCIATED WITH PANUVEITIS. 15th ESCRS Winter Meeting 2011, Instabul, Turkey.

4.Perez L.-BASAL CELL CARCINOMA OF THE EYELID IN YOUNG WOMAN World Ophthalmology Congress 2010 (WOC2010), Berlin Germany

5.L.Perez,D.Rasic,Z.Latkovic- DEVELOPMENT OF THE ALBINO RET RETINA. 14th Congress of the European Society of Ophthalmology, Madrid, Spain (2003)

Stručna udruženja i asocijacije:
Od 2001 :Srpsko lekarsko društvo ,Oftalmološka sekcija
Od 2005: Udruženje Oftalmologa Srbije -UOS
Od 1997:Srpsko lekarsko društvo-SLD
Od 2006:Makedonsko lekarsko društvo-MLD
Od 2006:Združenije na Oftalmolozi na Makedonija -ZOM
Od 2003:ESCRS on line sa redovnom korespdencijom i dobijanjem stručnih materijala

Govorim tečno engleski jezik i služim se španskim jezikom

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje