Nazad

Dr Aleksandra Radojičić

SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

2001-2008 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (diplomirala sa prosekom 9,63)
2011-2015 Specijalizacija na KCS- Klinika za očne bolest (specijalistički ispit položila sa odličnim uspehom)
- Stručno usavršavanje iz strabologije (2009-2017)
- Prof. dr B. Stankov Stručno usavršavanje iz strabologije (2009-)
- dr M. Ljutica Wright Strabismus Surgery Course and Lab Advanced Strategies and Techniques- Redondo Beach, California, 01.2018.

Radno Iskustvo:

01.2009. - 02.2017. Specijalna oftalmološka bolnica "Stankov oftalmologija"
03.2017. Specijalna bolnica za oftalmologiju "Miloš klinika"

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Članstva/Stručni radovi
Član Srpskog lekarskog društva-Udruženja oftalmologa Srbije Član Srpske lekarske komore Učešće na brojnim kongresima i naučnim skupovima u zemlji
Glavna polja rada
Konzervativno i operativno lečenje razrokosti, lečenje slabovidosti i pedijatrijska oftalmologija

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje