Nazad

Dr Svetlana Radosavljević

SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

- Doktor medicine (1991g. diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu)
- 1992 položila stručni ispit
- Specijalista oftalmologije (2001 položila specijalistički ispit iz oftalmologije sa odličnim (5) uspehom, na Očnoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu, KCS)

Radno Iskustvo:

- 1991 - 1992 obavezan lekarski staž
- 1994 - 1996 radila kao supervizor farmaceutskog programa u međunarodnoj humanitarnoj organizaciji "Internacional Rescue Commitee-Belgrade(IRC)"
- 1996 - 2000 specijalizacija, oftalmologija, Očna Klinika u Beogradu
- od marta 2002 radi kao specijalista oftalmologije (rad na neodređeno vreme) u DZ "Dr Milutin Ivković, Palilula, Beograd, baveći se opštom patologijom

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- U septembru 2005 imala referat po pozivu na prvom susretu oftalmologa Domova zdravlja održanog u Beogradu u organizaciji farmaceutske kuće "Pfize" sa temom "Prikaz medikamentozne terapije glaukoma kod pacijenata u DZ Palilula"koje je pratila i lečila u saradnji sa kolegama sa Očne Klinike u Beogradu u periodu od 3 godine

- U novembru 2005 pozvana da bude učesnik skupa"10 th UP DATE OPHTHALMOLOGY COURSE",Beograd, u organizaciji WORLD HEALT ORGANISATION, tema:Preventabilno slepilo cilj:da se podstaknu i pomognu pokušaji da se na nacionalnom nivou formira komitet za prevenciju slepila i usvoji odgovarajući nacionalni program,sa geslom "pravo na vid VISION 2020 THE RIGHT TO SIGHT" i skrene pažnja na problem slepila koje se može izbeći

- Držala predavanja u DZ "Dr Milutin ivković" Palilula
2010 Otvorite oči pred glaukomom
2014 Glaukom tihi lopov vida

- 2013 držala predavanje na PRVOM Kongresu glaukomatologa Srbije(Kopaonik)

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje