Praćenje trudnoće

U toku trudnoće savetuju se redovne posete lekaru, čiji ritam zavisi od pacijenta do pacijenta. Ordinirajući ginekolog pravi plan potrebnih laboratorijskih analiza i eventualno intervencija. Ginekolog će Vam pružiti sve potrebne savete o načinu života (na primer ishrani) i ponašanju tokom trudnoće.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka