Svetlana Petković

Dr med. Svetlana Petković

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

1979-1985 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1986 Položen stručni ispit
1997-2001 Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva
2001 Jugoslovenska škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju
2002 Škola za primenu ultrazvuka u ginekologiji i opstreticiji, teoretski deo
2002 Ultrazvučna dijagnostika u ginekologiji i akušerstvu, praktična obuka
2002 Uverenje za samostalni rad u ginekološkoj eksfolijativnoj dijagnostici
2009 Sertifikat za klinički pregled, skrining i dijagnostifikaciju raka dojke
2010 Škola ginekološke citodijagnostike-napredni kurs za primenu Bethesda 2001 klasifikacije

Radno iskustvo:

1986-1997 Lekar opšte medicine DZ Novi Beograd
2001-2018 Specijalista ginekologije i akušerstva DZ Novi Beograd
2008-2018 Rukovodilac službe za zdravstvenu zaštitu žena DZ Novi Beograd
2018- Specijalista ginekologije i akušerstva DZ Medigroup Jedro

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član SLD
Član Lekarske komore

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti